I mange år har jeg undervist professionelle gartnere i at dyrke planter ved hjælp af biologisk bekæmpelse i både væksthuse, planteskoler og ved indendørs beplantning. Denne viden bruger jeg, når skriver bøger, holder foredrag og selv dyrker planter.