Optimering af gødning og vand i forhold til plantevækst


Jord og voksemediers kvalitet + tilførsel af gødning og vand har stor betydning for planternes vækst gennem sæsonen. Det gælder både for golfbaner, boldbaner, parker, haver og indendørs beplantning.


Gødningsplaner udarbejdes på baggrund af: 1. Planternes behov i løbet af sæsonen

 2. Indhold af næringsstoffer i jorden (jordbundsanalyse)

 3. Indhold af næringsstoffer i kompost/topdressing m.m., som tilføres til arealet


Styring af vanding vurderes fx på baggrund af: 1. Planternes behov for vand

 2. Rodzonekapacitet

 3. Jordens indhold af plantetilgængeligt vand (teksturanalyse)

 4. Målt nedbør eller fugtighed


 

 


Analyser og resultater  • Jordbundsanalyser (pH samt indhold af P, K, Mg m.m.)

 • Gødningsplaner for golfbaner, boldbaner, parker, haver og andre grønne arealer

 • Teksturanalyser (inkl. organisk stof)

 • Plantetilgængeligt vand

 • Komprimering i forhold til plantevækst

 • Vandinfiltration

 • Vurdering af jord og voksemediers kvalitet


 IMG_3897.JPG