Optimering af gødning i forhold til planternes vækst


Jord og voksemediers kvalitet + tilførsel af gødning og vand har stor betydning for planternes vækst gennem sæsonen. Det gælder både for golfbaner, boldbaner, parker, haver og indendørs beplantning.


Gødningsplaner udarbejdes på baggrund af:  1. Planternes behov i løbet af sæsonen

  2. Indhold af næringsstoffer i jorden (jordbundsanalyse)

  3. Indhold af næringsstoffer i kompost/topdressing m.m., som tilføres til arealet


 


 

 


Analyser og resultater   • Jordbundsanalyser (pH samt indhold af P, K, Mg m.m.)

  • Gødningsplaner for golfbaner, boldbaner, parker, haver og andre grønne arealer

  • Teksturanalyser (inkl. organisk stof)

  • Komprimering i forhold til plantevækst

  • Vurdering af jord og voksemediers kvalitet


 IMG_3897.JPG